• 0

    Няма добавени продукти в количката.

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от БРО ГРУП ООД BG205104446 гр.ПЛОВДИВ. Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "нашата" се отнасят до БРО ГРУП ООД.  БРО ГРУП ООД предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, на потребителя, при условие, че приемете всички посочени тук условия, правила, правила и известия.

Чрез посещение на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате в нашата "услуга" и се съгласявате да спазвате следните условия ("Общи условия", "Условия"), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте на пълнолетни в държавата или провинцията си на пребиваване или сте дали вашето съгласие/позволение на някоя от вашите непълнолетни деца да използват този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито пък, при използването на Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да изпращате червеи или вируси или кодове с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите Ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки без причина, по всяко време.
Разбирате, че съдържанието ви (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва предавания по различни мрежи; и промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, ползването на Услугата или достъп до Услугата или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИЦИРАНЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.
Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че ще бъдат отстранени грешките в Услугата.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АКАУНТ И ПЛАЩАНЕ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените на човек, на домакинство или по поръчка количества. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които, по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри или дистрибутори.
Приемате да предоставите текущи, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин.
Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и номерата на кредитните Ви карти и датите на валидност, за да можем да извършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.
За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщанията.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които не контролираме и при които нямаме вход.
Вие приемате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "като налични" без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваша отговорност и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния трети доставчик (ци).
Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително и пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също подлежат на тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Някои съдържания, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и ние не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни изявления (например заявки за участие в конкурс) или без да поискате от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време без ограничения да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме на каквито и да било носители коментарите, които ни изпращате. Ние нямаме задължение (1) да запазим коментарите в поверителност; (2) да платищаме обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговоряме на коментарите.
Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, неприлични или по друг начин нежелателни или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване ,
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или свързания с нея уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да ни заблуждавате с нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕОБХОДИМОСТ И ОПИТИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан сайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на свързан уебсайт, за да се укаже, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; б) да прикани други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; д) да тормозят, злоупотребяват, оскърбяват, накърняват, клеветряват, пренебрегват, сплашват или дискриминират на основание пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представи невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или пренасяте вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (и) спам, phish, pharm, pretext, spider, crawl или scrape; й) за нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля защитните елементи на Услугата или свързания с нея уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме или представляваме, че използването на нашите услуги ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време без предупреждение за вас.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени Ви чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както е" и "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от всякакъв вид, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай няма да бъдат отговорни за каквито и да е наранявания, загуби, иск или каквито и да е преки, непреки, случайни, наказателни, наши, директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели , специални или последващи вреди от всякакъв вид, включително, без да се ограничават до загубени печалби, загубени приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали въз основа на договор, деликт (включително небрежност) , произтичащи от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но без да се ограничава до, грешки или пропуски в някое съдържание или каквито и да било загуби или щети от какъвто и да било вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на друго съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и да е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате Брогруп ООД и нашите главни и дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители. Включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване на услугата или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване е определена като незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба може да бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част се счита за отделена от настоящите Условия на Службата, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и пасивите на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не искате да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наше усмотрение Вие се провалите или подозирате, че сте се провалили, спазвате някоя от клаузите или условията на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предупреждение и вие ще останете отговорен за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР

Неуспехът ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Общи условия и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от вас, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не се тълкуват спрямо съставителя.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всички промени в тези Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - КОНТАКТИ

Въпросите относно Общите условия трябва да ни изпратите на адрес [email protected].